Библиотека

Библиотека

Към читалището съществува библиотека, чийто фонд наброява над 12 000 книги.

Работно време на библиотеката от 14.00 до 18.00 часа

Телефон за информация: 052 71 04 50